شعر

مده بر قول آن پیمان شکن گوش


که سازد وعده خود را فراموش


چو از بد قولی او گشتی آگاه


مرو با این طناب پاره در چاه

/ 0 نظر / 32 بازدید